SAĞLIK TURİZMİ VE HASTA ELÇİLİĞİ

  Sağlık turizminde çalışan hasta elçilerimiz; koruyucu, tedavi edici ve rehabiliteye yönelik sağlığı geliştirici hizmetleri almak üzere Türkiye ve Amerika arası seyahat eden bireylere en etkin hizmetleri alabilmeleri için elçilik yapmaktadırlar. Sağlık turizmi, uluslararası sağlık amaçlı hareketlilik potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarını başka ülkelerin hizmetine açmaktır. Bu alanda başarı her iki kültürde sağlık sektöründe donanımlı ekiplerle çalışmayı gerektirir. Hem sağlık kuruluşları ile hem de alanlarında yetkin doktorlardan danışmanlık hizmeti alabilmeniz için şirket çalışanlarımız aracı kurum pozisyonunda görev yapmaktadır.

  Hasta elçilerimiz aynı zamanda; dünya genelinde yapılan klinik çalışmalar için spesifik hastalıklara maruz kalmış kişilere destek vermektedir. Hasta, hastanın ailesi, klinik çalışma yapan kurum ve hastaneler arası köprü görevi gören çalışanlarımız tüm taraflar arasındaki protokollerin en anlaşılır şekilde uygulanmasına ve kolay iletişim kurulmasına yardımcı olurlar. Tıp turizmi, termal turizm ve klinik çalışmalar için hasta transferi sırasında karşılaşılabilecek tüm engelleri kaldırmaya yönelik deneyimimiz stresli süreçleri kolaylaştırmanızda anahtar olacaktır.SEYAHAT İZİNLERİ, BAŞVURU VE BELGE DANIŞMANLIĞI

Vize almanıza, evrak işlerini tamamlamanıza ve seyahat düzenlemelerine yardımcı oluyoruz. Kültürel Oryantasyon Uzmanımız, müşterilerin seyahatleri sırasında maruz kaldıkları yeni ortamlara, durumlara ve kültürlere uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Aşağıdakiler dahil olmak üzere seyahat süreci boyunca hastaya refakat ve yardım sağlıyoruz.

 • Vize alma konusunda rehberlik
 • Uluslararası seyahat düzenlemeleri
 • Uçakta hastalara eşlik edecek seyahat eden doktorlar


HASTA ELÇİLİĞİ
Hastayı ve aileyi çalışma protokolünün temelleri hakkında eğitmek, hasta ile klinik araştırmacılar arasında açık iletişim sağlamak, çalışma boyunca klinik araştırma şirketine rapor vermek ve hastanın uygun şekilde izlenmesini sağlar.

Hastayı araştırma sahasına ve aşağıdakiler gibi diğer yerlere ulaşım sağlıyoruz:

 • Doktor randevuları
 • Eczane randevuları
 • Laboratuvar randevuları
 • Ulaşım